Wymiana Filtrów w samochodzie

Wymiana Filtrów w samochodzie

Filtry w samochodzie mają do spełnienia wiele ważnych zadań, w różnych układach pojazdu.

Każdy jest równie ważny i wpływa nie tylko na poprawność działania auta, ale i na kondycję silnika. Wyróżnia się przede wszystkim filtry powietrza, oleju i paliwa, a także filtry kabinowe, odpowiadające za sprawność funkcjonowania klimatyzacji. Okresowo wymagają one wymiany na nowe, aby w dalszym ciągu działać poprawnie.

Co ile wymieniać filtry podstawowe?

Do grupy filtrów podstawowych, które są powszechne i najczęściej występujące w różnej klasy samochodach, należą filtry powietrza, paliwa i oleju. Zasadniczo powinno się je wymieniać według częstotliwości zalecanej przez producenta danej marki i modelu auta. Jeśli nie znamy ich, warto robić to co najmniej raz na rok, przy regularnej eksploatacji samochodu, a jeśli jeździmy rzadko, wystarczy wymiana podstawowych filtrów co około 15 tys. przejechanych kilometrów.

Jak przystąpić do wymiany filtra powietrza?

Kiedy przyjdzie czas wymiany filtra powietrza, należy w pierwszej kolejności kupić odpowiednią część samochodową. Filtr powinien być dopasowany do auta, w którym ma być on zamontowany. Ważny jest rocznik produkcji samochodu, rodzaj silnika, a także numer części, który można sprawdzić, otwierając maskę pojazdu i lokalizując pożądany element. Filtry powietrza są najczęściej prostokątne i płaskie, o niewielkich wymiarach. Warto kupić filtr oryginalny, produkowany bądź polecany przez producenta naszego samochodu. Zamienniki są na pewno tańsze, ale mogą mieć krótszy założony czas eksploatacji, będą krócej zapewniać kierowcy regularne dostarczanie czystego powietrza do silnika i zmniejszać jego osiągi. Bez problemu odłączymy zużyty filtr powietrza spod maski samochodu i wymienimy go na nowy. Przy okazji można też wymienić olej silnikowy, a wraz z nim filtr oleju.

Wymiana filtru oleju

Kolejnym filtrem podstawowym jest wspomniany filtr oleju, odpowiadający za wychwytywanie z oleju zanieczyszczeń, kurzu czy cząstek stałych. Znajduje się on przeważnie w dolnej części silnika i ma kształt blaszanego cylindra, nie większego niż kubek. W zależności od marki, może być koloru białego, szarego, niebieskiego lub czarnego. Nowy filtr kosztuje 30-40 zł, markowe zamienniki będą jeszcze tańsze, ale zawsze trzeba wybierać te rekomendowane przez producenta.

Tutaj wymiana będzie bardziej skomplikowana, ponieważ do odkręcenia filtra konieczne będzie podniesienie auta lub skorzystanie z kanału. Zużyty olej po usunięciu starego filtra zacznie wyciekać z auta, dlatego zawczasu powinniśmy podstawić pojemnik, do którego olej spłynie. Będzie go trzeba zutylizować, ponieważ nie nadaje się do powtórnego wykorzystania.

Wymiana filtru paliwa

Odpowiednio często dbać również trzeba o wymianę filtra paliwa, który zapewnia wyższą jego jakość i czystość. Jeśli jest zużyty i nie działa prawidłowo, może doprowadzić do poważnego uszkodzenia systemu wtryskowego i zapowietrzenia układu. Najlepiej zaplanować wymianę filtra paliwa przed zimą, kiedy wzrasta liczba zanieczyszczeń.

Ten element pojazdu można wymienić samodzielnie, o ile został umieszczony w łatwo dostępnym miejscu. Jego zlokalizowanie nie jest trudne – odchodzą od niego dwa przewody paliwowe. Najlepiej wymieniać filtr na oryginalną część producenta, albo rekomendowany zamiennik. Podczas wymiany należy zacisnąć przewody i zmienić filtr zgodnie z przepływem paliwa. Jeśli filtr paliwa został umieszczony w zbiorniku lub w innym, trudno dostępnym miejscu, niezbędna będzie pomoc mechanika samochodowego.

Wymiana pozostałych filtrów

W samochodach z klimatyzacją występuje filtr kabinowy. Jeśli czujemy nieprzyjemny, zatęchły zapach z nawiewu lub klimatyzacja działa mało wydajnie, może to świadczyć o zapchaniu filtra kabinowego, nazywanego również przeciwpyłkowym. Znajduje się on w podszybiu pod plastikową maskownicą lub po wewnętrznej stronie schowka samochodowego. Można go łatwo wymienić samodzielnie i nie potrzeba do tego celu specjalnych narzędzi czy wiedzy mechanicznej. To nieduży, prostokątny, płaski prostokąt. Najpopularniejsze są filtry oryginalne, choć można kupić zamienniki. Warto wybrać te filtry, które są produkowane przez renomowane firmy. 
Ostatnim filtrem, wymagającym wymiany w samochodzie, jest filtr cząstek stałych, będący na standardowym wyposażeniu każdego samochodu typu diesel. Może to być filtr DPF lub FAP. Można go znaleźć za katalizatorem i ma postać metalowej puszki. Jego zadaniem jest oczyszczanie spalin. Po pewnym czasie zapycha się sadzą i trzeba go wymienić. Niestety, raczej bez fachowej wiedzy nie wykonamy tej pracy samodzielnie. Trzeba więc będzie odwiedzić mechanika.

21Komentarzy

  • Avatar
   LeptoConnect Review
   Jun 10, 2020

   Pretty good post. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Big thanks for the useful info. LeptoConnect Review

  • Avatar
   LeptoConnect Review
   Jun 10, 2020

   That’s a excellent perspective, nonetheless isn’t make every sence whatsoever dealing with which mather. Just about any method with thaks in addition to pondered try and promote your own article straight into delicius nevertheless it is very much a problem in your information sites is it possible i highly recommend you recheck it. gives thanks again. LeptoConnect Review

  • Avatar
   LeptoConnect Review
   Jun 10, 2020

   This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work. LeptoConnect Review

  • Avatar
   African Fat Flusher Reviews
   Jun 10, 2020

   I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. I have read your article couple of times because your views are on my own for the most part. It is great content for every reader. African Fat Flusher Reviews

  • Avatar
   African Fat Flusher Reviews
   Jun 10, 2020

   Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. I use basically superior fabrics : you will discover these products by: African Fat Flusher Reviews

  • Avatar
   African Fat Flusher Reviews
   Jun 10, 2020

   I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! African Fat Flusher Reviews

  • Avatar
   Leptitox Review
   Jun 10, 2020

   So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. Leptitox Review

  • Avatar
   Resurge Review
   Jun 10, 2020

   Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: Resurge Review

  • Avatar
   Resurge Review
   Jun 10, 2020

   Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. I recommend only good and reliable information, so see it: Resurge Review

  • Avatar
   Duong
   Jun 10, 2020

   Hi. Cool post. There’s an issue with your site in chrome, and you may want to test this… The browser is the marketplace chief and a good element of people will omit your excellent writing because of this problem. Halki Diabetes Remedy PDF

  • Avatar
   Duong
   Jun 10, 2020

   You bear through a awesome vacancy. I sanity definitely quarry it moreover personally suggest to my buddys. I am self-possessed they determination be benefited from this scene. Leptitox Supplement

  • Avatar
   Leptitox Supplement
   Jun 10, 2020

   I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic. Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. Leptitox Supplement

  • Avatar
   Resurge Supplement
   Jun 10, 2020

   Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Resurge Supplement

  • Avatar
   Justin Parker
   Jun 27, 2020

   This post is very informative on this topic. I feel strongly that https://provennutravesta.com love and read more on this topic. I just tripped upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog stations. Thanks for sharing.

Skomentuj

* Nazwisko
* E-mail: (nie publikowany)
   Strona internetowa (adres url z http://)
* Komentarz
Kod z obrazka